POSTAW NA KWALIFIKACJE I WŁASNĄ FIRMĘ

SPRAWDŹ jak zdobyć 45 000 zł

dofinansowanie na nową działalność gospodarczą oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy!* lub bezpłatnie podnieś swoje kwalifikacje otrzymując stypendium szkoleniowe

Adresaci projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby pracujące, których wynagrodzenie miesięczne nie przekracza minimalnego wynagrodzenia w wieku 29+ mieszkające na terenie miasta Włocławek lub w powiatach: włocławskim, radziejowskim, golubsko-dobrzyńskim, aleksandrowskim i lipnowskim. Należących co najmniej do jednej z poniższych grup pod względem zatrudnienia:

 • na umowie krótkoterminowej (np. umowa na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej jak 6 mc) w i/lub w ramach umów cywilno – prawnych, a wynagrodzenie miesięczne nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • w oparciu o umowę, a zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody, przypadające na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej

W ramach projektu oferujemy:

 • Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Grupowe szkolenie ABC przedsiębiorczości
 • Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem
 • Indywidualne doradztwo dotyczące biznesplanu i przedsiębiorczości

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe do 6,89 zł netto/godz.
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności
 • Catering

Proponowane kierunki szkoleń:

 • Kosmetyczka
 • Spawacz
 • Barman
 • Elektromonter
 • Księgowy I/II stopnia
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • i wiele innych

* Ze wsparcia dotyczącego udzielenia dotacji na otwarcie działalności gospodarczej wyłączone są osoby, które posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, których sytuacja finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia w ramach projektu.

Wszelkich informacji udziela biuro projektu:

Logo organizatora, firmy CentroPlus

Włocławek, ul. Jesionowa 1

785 857 598

m.kedzierska@centro-plus.pl

www.kwalifikacje.centroplus.pl

Czas trwania projektu:

09.2019 - 12.2020

Wartość projektu:

839 675,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

797 691,25 zł


Loga organizacji i podmiotów wspierających program.